Spring NOTA manual
What is RED, thats unfinished yet.
Červený text znamená, že něco chybí.